Tıbbi Atık Deposu Evsel Atık Deposu Atık Deposu Zararlı Atıklar Çöp Toplama Deposu

Türkiye'nin saygı duyulan, tercih edilen, en yenilikçi ve sürdürülebilir karlı büyüme sağlayan şirketi olmak öncelikli hedefimizdir.

Atık Deposu ve VAHŞİ DEPOLAMA ALANINDAN FARKI NEDİR ?

Katı atıklar çevreye kötü kokular yaymaz.

Katı atıklar rüzgârla etrafa yayılıp çevreyi kirletmez.

Zararlı ve hastalık taşıyıcı canlılara, fare, sinek ve benzerlerine barınma ve çoğalma ortamı ortadan kalkar.

İçerisinde CO2 ve CH4 bulunan depo gazının çıkışı pasif ve aktif yöntemlerle kontrol altına alınmıştır. Pasif yöntemlerle depo gazı toplanıp yakılır. Aktif yöntemlerle depo gazı yakılarak elektrik üretilir veya sıcak su, buhar, v.s. elde edilir.

Sızıntı suları kil ve/veya geomembranlarla kontrol altına alınırlar. Ayrıca drenaj sistemi ile toplanırlar. Toplanan sızıntı suları arıtıldığından yeraltı suları kirlenmeye karşı korunmaktadır.

Depolama tesisine giren katı atık miktarları tartılarak belirlenir. Gelen katı atıklar Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre kontrol edilir.

Katı atıklar buldozer veya uygun iş makineleri ile sıkıştırıldıktan website sonra depolanır. Sıkıştırılan katı atıkların üzeri her gün sonunda ortalama 15-25 cm’lik bir toprak tabakası ile örtülüp sıkıştırılır. 8. Deponun tümü veya bazı parselleri dolduktan sonra 50-100 cm. kalınlıkta bir toprak tabakası ile örtülür, üzeri yeşillendirilip peyzaj düzenlemesi yapılır, park, oyun alanı, yeşil saha veya başka amaçlarla kullanılır.

Çetinerso Endüstriyel Soğutma Sistemleri
Tıbbi Atık Deposu Evsel Atık Deposu Atık Deposu Zararlı Atıklar Çöp Toplama Deposu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Tıbbi Atık Deposu Evsel Atık Deposu Atık Deposu Zararlı Atıklar Çöp Toplama Deposu”

Leave a Reply

Gravatar